درباره تیم
مربی :
-
چند بازی اخیر :
بازی های پیش رو
Persian Gulf Pro League
بازی های انجام شده